Company Management

Vadim Bogucharov

CEO

Pavel Provotorov

Chief Operating Officer

Mikhail Volin

Procurement Director

Alexander Troyankin

Chief Commercial Officer

Customs department

Kristina Malykova

Julia Yatchenko

Ekaterina Sokolova

Boris Musailov

Nikolay Okatov

Nikolay Nozdrin

Anna Barankova

Olga Kuznetsova

Anna Nazarova

Youry Grigoryev

Sergey Rusakov

Mikhail Yam

Sales department

Ilyana Kalashnikova

Vitaly Kuznetsov

Dmitry Chernyavsky

Alexey Lyakhov

Pocurement and logistics department

Vitaly Klishin

Nikita Youdin

Expeditors

Roman Skobtsov

Aleksander Tolmachev

Aleksey Bogdanov